przesuń do góry

Regulamin newsletter’a

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter’a udostępnianego przez W-górę.pl.

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością naszej firmy.

2. Otrzymywanie newsletter’a jest bezpłatne, jest wysyłany w celu informowania użytkowników o nowościach, konkursach itp. drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wysyłając do nas odpowiednią wiadomość z zarejestrowanego adresu e-mail.

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter’a.

5. Powierzone adresy poczty elektronicznej nie będą udostępniane osobą trzecim.

6. Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjno – ekonomicznych.